Retur til forsidenProfessionelt håndværk
med løbende uddannelse

 

Herritslev Flashfaq a/s spænder vidt. Det kræver medarbejdere med høj faglig standard.

Som udgangspunkt har alle medarbejdere i virksomheden en solid håndværksmæssig baggrund –fra chef til yngste lærling.


Vi føler en forpligtelse til at yde et bidrag til videreførelse af god byggeskik.

Derfor har firmaet altid lærlinge, som får et solidt fundament at bygge videre på...


For grunduddannelse er ikke nok. Udviklingen går hurtigt i byggeriet. Vi følger med – og vil gerne gå i spidsen.

Derfor gennemfører virksomheden løbende efteruddannelse for alle ansatte gennem en fast tilrettelagt plan, som sikrer, at alle faggrupper hele tiden er i stand til at udnytte nye muligheder – til gavn for kunderne.
Udover de rent byggefaglige kurser deltager Herritslev Flashfaq a/s også i undervisningsforløb i kundekontakt, service etc.

 

VVS

Energiaftalen

Regeringen blev i marts 2012 enig med Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en ny energiaftale til 3,6 milliarder kr. Aftalen, der overordnet har fokus på at spare på energien i samfundet og satse på mere vedvarende energi i form af vindmøller, mere BIOGAS og mere biomasse, siger bl.a.:

  1. Du må fra 2013 ikke længere installere olie- eller naturgasfyr i nye huse.
  2. Du må fra 2016 ikke længere installere oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.
  3. At der i 2012-2015 afsættes en pulje på i alt 42 mio. kr. til at understøtte omlægningen fra olie- og naturgasfyr i eksisterende bygninger til vedvarende energi.
Kilde: Klima- Energi- og Bygningsministeriet
 

Nemmere at sælge huset med god varmekilde

Der er andre fordele ved at investere i et nyt og godt varmesystem.

- Det langsigtede mål for Danmark er, at vi skal blive mindre og mindre afhængige af ikke vedvarende varmeressourcer som kul, olie og gas. Og derfor bør du også tænke langsigtet, når du som privat borger skal vælge ny varmekilde. Vælger du derfor fjernvarme eller en varmepumpe med gulvvarme og gode radiatorer, er du nået langt.

- Hvis du har lavet gode investeringer i huset og sikret et multifleksibelt varmesystem, så er det også nemmere at sælge huset. Hvis du derimod har fået lavet uheldig el-gulvvarme, så trækker det nedad i prisen på huset